LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraPublikacijosRenginiaiNuorodos

 

Kaip tapti LBD nariu?

Kur kreiptis?

Bibliotekininkas ar kitas bibliotekų veiklai prijaučiantis žmogus, pageidaujantis tapti Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau LBD) nariu, turi raštu kreiptis į tą LBD skyrių, kurio veikloje jis norėtų dalyvauti. LBD skyrius, jų vadovus bei būstinių koordinates galima rasti LBD interneto svetainės skyrelyje Skyriai.


Kaip kreiptis?

LBD pirmininko vardu laisva forma rašomas prašymas, nurodant LBD skyriaus, kurio nariu norite tapti, pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigas, darbovietę, darbovietės adresą ir telefoną, el. pašto adresą. Būtina parašyti, kad esate susipažinęs (-usi) su LBD įstatais  ir pasižadate juos vykdyti. Prašymas įteikiamas skyriaus pirmininkui.

Jeigu būsimasis narys pageidauja tapti skyriaus, kurio būstinė yra kitame mieste, nariu [dažniausiai tai mokyklų bibliotekininkai], prašymą (originalą) galima siųsti paštu tam skyriui, kurio nariu pageidaujate tapti. Kartu su prašymu būtina pridėti kvito, kad sumokėjote stojamąjį ir nario mokestį, kopiją. 

Kiek mokėti?

Nauji LBD nariai moka stojamąjį ir metinį mokestį – po 1 proc. vieno mėnesinio atlyginimo dydžio. Įstoję nariai kitais metais moka tik metinį mokestį – 1 proc. vieno mėnesinio atlyginimo.

Kur mokėti, jei mokama pavedimu?

Mokesčius galima pervesti į LBD sąskaitą:

Lietuvos bibliotekininkų draugijai
AB Vilniaus bankas, 
banko kodas 70440, 
sąskaitos Nr. LT217044060001174002
Būtinai nurodykite pavedimo paskirtį: stojamasis ir nario mokestis; mokėtojo vardas ir pavardė.

Kaip išstoti iš LBD?

Kiekvienas LBD narys gali išstoti iš draugijos, apie savo sprendimą raštu pranešęs LBD skyriui, kurio nariu jis buvo.

Lietuvos bibliotekininkų draugija kviečia visus bibliotekininkus bei prijaučiančius įsijungti į mūsų gretas. Kartu mes jėga!Grįžimas Viršus