LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraLeidiniaiRenginiaiNuorodos

 

Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

Biblioteka yra demokratinė institucija, užtikrinanti kultūros ir žinijos tęstinumą visuomenėje. Ji garantuoja kiekvieno piliečio pasirinkimo ir raiškos laisvę. Bibliotekos misija yra kaupti, saugoti ir teikti individui bei visuomenei naudotis dokumentuose fiksuotą informaciją, žinias ir patirtį.

Lietuvos bibliotekininkai, pripažindami atsakomybę ir savo veiklos poveikį kuriant atvirą visuomenę, bibliotekininkų etikos kodekse apibrėžia pagrindines profesionalios bibliotekininkystės gaires.

1. Bibliotekininkas teikia kokybiškas paslaugas bendruomenei ir individualiems vartotojams nepriklausomai nuo jų tautinių, rasinių, socialinių, religinių, amžiaus skirtumų. Bibliotekininko ir vartotojo santykiai yra grindžiami abipuse pagarba ir tolerancija.

2. Bibliotekininkas gina skaitymo laisvę, priešinasi cenzūrai ir sudaro galimybes vartotojams nevaržomai naudotis visa informacija ir žinija. Bibliotekininkas pripažįsta autorių teises ir teisėtai elgiasi su intelektualine nuosavybe.

3. Kiekvienas bibliotekos darbuotojas gerbia vartotojo teisę į privatumą ir neskleidžia konfidencialios informacijos.

4. Bibliotekininkas yra lojalus bibliotekos tikslams ir siekiams. Kiekvienas darbuotojas sąmoningai formuoja pozityvų bibliotekos įvaizdį ir gina profesijos prestižą visuomenėje.

5. Bibliotekininkas remia savo kolegas, vertina jų sugebėjimus ir nesavanaudiškai palaiko juos sudėtingose profesinėse situacijose. Bibliotekos problemos kolegialiai sprendžiamos įstaigos viduje.

6. Bibliotekos darbuotojai visus veiksmus ir sprendimus grindžia tik profesiniais motyvais ir nesinaudoja savo tarnyba asmeniniais tikslais.

7. Pirmenybinės bibliotekininko veiklos nuostatos yra profesionalumas ir bendradarbiavimas, todėl kiekvienas stengiasi nuolat atnaujinti savo žinias ir įgūdžius. Bibliotekininkai pasirengę visapusiškai bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ir institucijomis. Bibliotekininkas vertina ir gerbia kitų profesionalų darbą bei etines nuostatas.

Lietuvos bibliotekininkų etikos nuostatų laikymasis yra kiekvieno profesionalo savimonės ir sąžinės reikalas.

Kodeksas priimtas 1999 m. kovo 30 d. LBD Tarybos posėdyje.

Grįžimas Viršus