LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraLeidiniaiRenginiaiNuorodos

 

Geriausio metų bibliotekininko konkurso laureatai

2009

Kiekvienais metais bibliotekų savaitės metu įteikiami geriausių metų bibliotekininkų vardai ir premijos bibliotekų specialistams už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius metus. Šiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-251 :

 • 2009 metų bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Informacijos paslaugų centro vedėjai Elonai Varnauskienei už tradicinių bibliotekos paslaugų tobulinimo bei naujų paslaugų teikimo iniciatyvas, vartotojų informacinio aprūpinimo gerinimą ir aktyvią profesinę veiklą,

 • 2009 m. geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Lietuvos aklųjų bibliotekos administratorei Laurai Juchnevič už kryptingą ryšių su visuomene veiklą Lietuvos aklųjų bibliotekose ir kūrybingą naujų metodų taikymą darbe,

 • 2009 metų geriausio  bibliotekos direktoriaus vardas suteiktas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktoriui Juozui Šikšneliui už aktyvią profesinę veiklą bei pastangas kuriant modernią, vartotojams patogią ir visapusiškai jų informacinius poreikius tenkinančią biblioteką.

2009 metų geriausiais Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriais pripažinti:

 • Lietuvos technikos bibliotekos LBD skyrius,

 • Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos LBD skyrius.

Padėkos raštais taip apdovanoti:

 • Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyrius

 • Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos LBD skyrius

 • Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyrius

 • Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos LBD skyrius

 • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyrius

 • Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos LBD skyrius

 

2008

Kultūros ministro įsakymu 2008 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorei Rimutei Abramčikienei už indėlį kuriant modernią akademinę biblioteką, bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvas bei akademinių bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje.

2008 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos centro vedėjai Audronei Kiršinaitei už aktyvią kraštotyrinę veiklą, bibliotekų veiklos tyrinėjimus bei prefesinės patirties sklaidą.

2008 metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos Elektroninės informacijos skyriaus vedėjai Julijai Niauraitei už naujų bibliotekos paslaugų inicijavimą, kūrimą ir įgyvendinimą.

Specialioji UAB “Sintagma” premija skirta Lazdijų rajono SVB direktorei Aldonai Ribinskienei už indėlį gerinant viešųjų bibliotekų veiklą, kuriant informacinę visuomenę ir išsaugant kultūros vertybes bei tradicijas.

 

2007

Šiais metais Kultūros ministro įsakymu 2007 metų geriausio bibliotekininko vardas suteiktas Aušrai Vaškevičienei už indėlį kuriant informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą, o 2007 metų geriausio bibliotekos vadovo vardas suteiktas Vilniaus universiteto bibliotekos generalinei direktorei Audronei Glosienei už bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvas, naujų darbo metodų taikymą ir bibliotekų veiklos patirties sklaidą Lietuvoje. Abiems laureatėms taip pat skirtos Kultūros ministerijos premijos – po 5200 litų.

Skirtos specialios rėmėjų premijos:

-     Leidyklos „Šviesa“ premija – Giedrei Jasinskienei, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialo vyresniajai bibliotekininkei;

-     Leidyklos „Alma-Litera“ premija – Virginijai Veiverienei, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei;

-     Viešosios įstaigos „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premija – Almai Stočkuvienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vyriausiajai metodininkei;

-     Uždaros akcinės bendrovės „Rotas“ premija – Janinai Vasilavičienei, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai;

-     Uždaros akcinės bendrovės „Sintagma“ premija – Loretai Burbaitei, Šiaulių universiteto bibliotekos direktorei;

-     Uždaros akcinės bendrovės „Mūsų knyga“ premija – Daivai Kirtiklienei, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorei.

 

 2006

Geriausio 2006 metų bibliotekininko vardą suteikti:

Meilei Kretavičienei, Kauno medicinos universiteto bibliotekos direktorei.

 

Dvi Kultūros ministerijos paskatinamąsias premijas skirti:

Jūratei Malašauskienei, Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos bibliotekos vadovei;

Birutei Butkevičienei, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorei kultūros paveldui.

 

Specialiąją UAB „Mūsų knyga“ premiją skirti:

Aldonai Elenai Augustaitienei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Vaikų literatūros centro direktorei.

 

Specialiąją leidyklos „Šviesa“ premiją skirti:

Daliai Galbuogienei, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos
Šedbarų filialo vyr. bibliotekininkei.

 

Specialiąją UAB „Sintagma“ premiją skirti:

Danutei Kiltinavičienei, Zarasų viešosios bibliotekos spaudinių komplektavimo skyriaus vedėjai.

 

Specialiąją VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premiją skirti:

Martai Rudytei, Vilniaus A. Mickevičiaus apskrities viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus vedėjai.

 

 

2005

Laima LAPINIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

Genė Dapkevičienė (Kultūros ministerijos paskatinamoji premija)
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Jolanta Lementauskienė (Kultūros ministerijos paskatinamoji premija)
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

Daiva Nevardauskienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės filialo vedėja

Virginija Liutikaitė (Specialioji leidyklos "Šviesa" premija)
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir mokymo centro administratorė

Aurelija Striogienė (Specialioji UAB Sintagma premija)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Elena Būblienė (Specialioji VšĮ „Lietuvos bibliotekų kolektorius“ premija)
Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Svėdasų filialo vyr. bibliotekininkė

Dalia Poškienė (Specialioji UAB „Rotas“ premija)
Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyriausioji specialistė

į viršų


2004

Petras Zurlys (Geriausias metų bibliotekininkas)
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius
fotografija 60

Vilija Gilienė (Paskatinamoji premija)
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė

Aida Grigaliūnienė (Paskatinamoji premija)
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Daugailių bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Nijolė Petraitytė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filialo vyr. bibliotekininkė

Teresė Gustienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centro direktorė

Audronė Matijošienė (Specialioji leidyklos Šviesa premija)
Vilniaus universiteto bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėja

Saulius Jučys (Specialioji leidyklos Indra premija)
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bernatonių filialo vyr. bibliotekininkas

Daiva Kalvaitienė (Specialioji UAB Sintagma premija)
Lietuvos technikos bibliotekos bibliografė

laureatų fotografija

į viršų


2003

Zofija Bliujienė (Geriausia metų bibliotekininkė)
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Laimutė Čivilienė (Paskatinamoji premija)
Visagino savivaldybės Verdenės vidurinės mokyklos bibliotekos vedėja

Liucija Vrubliauskienė (Paskatinamoji premija)
Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja

Audronė Girdvainienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja

Vitalija Antanavičienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
VGTU bibliotekos literatūros tvarkymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė

Aldona Ramunė Palekaitė (Specialioji Juozo Remeikos premija)
Tauragės raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Laukėsos kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

Jūratė Dudkienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

į viršų


2002

Jonas BRIGYS (Geriausias metų bibliotekininkas)
Raseinių savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkas

Irena Atkočaitienė (Paskatinamoji premija)
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Alma Stočkuvienė (Paskatinamoji premija)
Marijampolės savivaldybės P.Kriaučiūno viešosios bibliotekos metodikos skyriaus vyr. metodininkė

Julita Paškanec (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos spaudinių komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja

Alvida Bratkauskienė (Specialioji UAB Vagos knygų centras premija)
Panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja

Aldona Šukienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Lazdijų raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Teizų filialo vyr. bibliotekininkė

Birutė Vėgienė (Specialioji Juozo Remeikos premija)
Alytaus m. savivaldybės viešosios bibliotekos informacijos ir laisvalaikio centro vyr. metodininkė


2001

Irena Viktorija STANČIAUSKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
(fotografija 13 KB)

Danutė Karlienė (Paskatinamoji premija)
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Nijolė Čaplikienė (Paskatinamoji premija)
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos Viečiūnų kaimo filialo vyresnioji bibliotekininkė

Irena Žilinskienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Janina Pupelienė (Specialioji UAB Bibliotekų kolektorius premija)
Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė

Audronė Berezauskienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

(laureatų fotografija 27KB)

į viršų


2000

Aldona KERPYTĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė
(fotografija 51 KB)

Vida Garunkštytė (Paskatinamoji premija)
Utenos A. ir M.Miškinių viešosios bibliotekos direktorė

Alina Jaskūnienė (Paskatinamoji premija)
Birštono viešosios bibliotekos direktorė

Valerija Židonienė (Specialioji UAB Mūsų knyga premija)
Ukmergės raj. viešosios bibliotekos direktorė

Regina Pugžlienė (Specialioji UAB Bibliotekų kolektorius premija)
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė

Zita Civilkaitė (Specialioji Vidmanto Staniulio ir UAB Vesiga premija)
Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

(laureatų fotografija 198KB)

į viršų


1999

Giedrė BULGAKOVIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Alytaus miesto viešosios bibliotekos direktorė
(fotografija 33 KB)

Aldona Januševičienė (Paskatinamoji premija)
Radviliškio rajono viešosios bibliotekos direktorė

Polina Žemaitienė (Paskatinamoji premija)
Kauno rajono Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Girstupio filialo vedėja

Laima Lapinienė (Specialioji Vidmanto Staniulio premija)
Utenos A.ir M.Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja

į viršų


1998

Dalia-Vladislava UŽPELKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė
(fotografija 15 KB)

Alvyda Skuodytė (Paskatinamoji premija)
Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Vidmina Alubeckaitė (Paskatinamoji premija)
Zarasų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja

Stasė Mikeliūnienė (Specialioji premija)
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja

Irena Žindulienė (Specialioji premija)
Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Konstantinavos filialo vyresnioji bibliotekininkė

(laureatų fotografija 59KB)

į viršų


1997

Genovaitė ŽIBIKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja
(fotografija 42 KB)

Vida Kazakevičienė (Paskatinamoji premija)
Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Julita Švėgždavičienė (Paskatinamoji premija)
Telšių rajono K.Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Bronė Lauciuvienė (Specialioji premija)
Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Irena Atkočaitienė (Specialioji premija)
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja

į viršų


1996

Elvyra SATKŪNAITĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naujasodžio kaimo filialo vedėja

 Irena Aleksandravičienė (Paskatinamoji premija)
Panevėžio viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

Gertrūda Leškytė (Paskatinamoji premija)
Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rima Giržadienė (Specialioji premija)
Šiaulių viešosios bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriaus vedėja

į viršų


1995

Zita JODEIKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Rokiškio viešosios bibliotekos direktorė

Eleonora Dieninienė (Paskatinamoji premija)
Zarasų viešosios bibliotekos Antazavės filialo vyresnioji bibliotekininkė

Dalia Poškienė (Paskatinamoji premija)
Kauno Kultūros rūmų bibliotekos direktorė

Adelė Ubeikaitė (Specialioji premija)
Lietuvos mosklų akademijos bibliotekos bibliografė

į viršų


1994

Janina MATULIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos direktorė


1993

Vida ŽILINSKIENĖ (Geriausia metų bibliotekininkė)
Pasvalio viešosios bibliotekos direktorė

Grįžimas Viršus