LBD emblema

Lietuvos
bibliotekininkų
draugija

Lithuanian Librarians' Association

PradžiaApie draugijąStruktūraPublikacijosRenginiaiNuorodos

 

Projektai

„Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ („Building Strong Library Associations“)

Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas

Finansinės paramos skaitmeninio turinio kūrimui perspektyva 2007-2013 m.

 CELIP projektas
 CECUP projektas
 Lietuvos ir Rusijos bibliotekininkų bendradarbiavimo projektas
 IREX projektas
 Sovetsko lietuvių bendruomenės Martyno Mažvydo biblioteka
 LBD svetainė "Internete"

 

 

„Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ („Building Strong Library Associations“), kurios tikslas - strategiškai sustiprinti bibliotekų asociacijų veiklą bei užtikrinti jų tęstinumą. Programos veikla Lietuvoje truks 2010-2012 m. Visą programos įgyvendinimą finansuos IFLA. Plačiau...

 • Projekto tikslas – strategiškai sustiprinti bibliotekų asociacijų veiklą bei užtikrinti jų tęstinumą. Plačiau...

 • IFLA programos „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ komanda: 

  - Živilė Švitraitė – LBD sekretorė, programos kontaktinis asmuo Lietuvoje;

  - Petras Zurlys – LBD tarybos narys;

  - Ugnė Rutkauskienė – Bibliotekos pažangai projekto atstovė, poveikio vertinimo specialistė;

  - Ramunė Petuchovaitė – Lietuvos Kultūros ministerijos atstovė;

  - Claudia Lux – pagrindinė dėstytoja Lietuvai;

  - Fiona Bradley – IFLA programos  „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ pagrindinė koordinatorė.

 • Informuojame, kad š.m. gruodžio 22 d. vykusiame LBD Tarybos posėdyje buvo atrinktas ir patvirtintas 15 dalyvių į IFLA finansuojamo projekto
  „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ (Building Strong Library Associations)
  mokymus sąrašas

 • 1-ojo seminaro "Jūsų bibliotekų asociacijos tvarumo užtikrinimas" kuris vyko sausio 20-21 d. Vilniuje, tikslai, programa ir nuotraukos

„Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“

Visuomeninė organizacija „Lietuvos biliotekininkų draugija“ kartu su partneriu Viešąja įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“ sėkmingai įgyvendina bendrą projektą „Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projektas finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Įgyvendinimo sutarties  Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-002.  Plačiau...
Mokymų grafikas

CELIP projektas

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2000-2002 metais dalyvauja Europos Sąjungos projekte CELIP (Central and Easter European Licensing User Platform). Projekto vadovė Tuula Haavisto (Suomija), vykdytojos Lietuvoje - Elena Macevičiūtė ir Emilija Banionytė. Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos bibliotekininkus su elektroninių dokumentų įsigijimu, kontraktų licencijoms įsigyti pasirašymu, teisiniais elektroninių dokumentų naudojimo bibliotekose aspektais. 2001 metų gegužės 22 dieną Amerikos centre Lietuvos bibliotekininkams buvo organizuotas seminaras Elektroninių dokumentų licencijavimas.

Viršus

CECUP projektas

Lietuvos bibliotekininkų draugija 1998-1999 metais dalyvavo Europos Sąjungos projekte CECUP (Central and Easter European Copyright User Platform). Projekto vadovė Tuula Haavisto (Suomija). Projekto tikslas - supažindinti Lietuvos bibliotekininkus su autorių teisėmis ir jų apsauga bibliotekose. 1998 metų gruodžio 4 dieną Amerikos centre Lietuvos bibliotekininkams buvo organizuotas seminaras "Autorių teisės ir bibliotekos".

Viršus

Lietuvos ir Rusijos bibliotekininkų bendradarbiavimo projektas

1999 metais Lietuvos ir Rusijos bibliotekininkai pasikeitė specialistų delegacijomis: gegužės mėn. 15 Lietuvos bibliotekininkų lankėsi St. Peterburgo ir Maskvos bibliotekose, dalyvavo bibliotekiniuose renginiuose; rugsėjo-spalio mėn. 15 Rusijos bibliotekininkų lankė Lietuvos bibliotekas. Vizitų metu numatytos gairės tolimesniam bendradarbiavimui (plačiau). Projektą rengė Lietuvos bibliotekininkų draugija ir Visos Rusijos užsienio literatūros bibliotekos Rudomino mokykla, finansavo Atviros visuomenės instituto programa Rytai-Rytai.

Viršus

IREX projektas

1997 metais Lietuvos bibliotekininkų draugija gavo IREX (International Research and Exchanges Board) finansavimą žinynui apie Lietuvos leidėjus sudaryti ir išleisti. Žinynas bus išleistas 1999 metais anglų kalba. Žinynas skirtas užsienio skaitytojams ir leidėjams. Projektui vadovauja Dalė Lukas (Assist International Inc., JAV). Projekto bendraautoriai  - Vilniaus universiteto biblioteka ir Komunikacijos fakultetas.

Viršus

Sovetsko lietuvių bendruomenės Martyno Mažvydo biblioteka

Lietuviškos knygos 450 metinių minėjimo metais (1997) buvo pradėtas projektas Sovetsko lietuvių bendruomenės Martyno Mažvydo bibliotekos steigimas. Projektą finansuoja Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus valstybinė programa. LBD yra pagrindinis projekto vykdytojas, daug talkina Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus bibliotekos kolektyvas.

Viršus

LBD svetainė "Internete"

Svetainės kūrimo idėja labai laimingai sutapo su Atviros Lietuvos fondo (ALF) paskelbtu konkursu "Interneto" Lietuva.

LBD pateiktas projektas buvo patvirtintas. Laukė įdomus ir reikalingas darbas: surinkti medžiagą iš draugijos darbo grupių ir tarybos narių, atrinkti jau publikuotą medžiagą, ją apibendrinti, struktūrizuoti.

Grįžimas Viršus